آرشیو دسته بندی: محصولات


تابلوهای فشار ضعیف

 تابلو توزیع بارانی(OUT DOOR)

تابلوهای توزیع با قابلیت نصب در محیط باز با رعایت IP43 بنحوی که تاثیرات محیطی مانند بارش باران و طوفان و … خللی در عملکرد تابلو ایجاد نمیکند.

 

تابلو توزیع ایستاده(IN DOOR)

تابلوهای توزیع نیروی برق که در داخل ساختمان نصب می گردد و بر اساس آمپراژ خروجی بسته به نیاز طراحی می گردد.

 

 

تابلو قطع و وصل از راه دور دوجزیی

در قسمت بالادست تابلویی ساخته می شود که امکان دریافت سیگنال جهت قطع و وصل مدار مصرف را دارد و این سیگنال می تواند در بستر GSM ارسال گردد.

در قسمت پایین و جزء دوم این تابلوها تابلویی ساخته می شود که به مصرف کننده امکان قطع و وصل مدار را می دهد، نکته قابل توجه اینست که درصورت قطع مدار تابلوی بالادست، کلید تابلوی پایین دست قطع شده و تا وصل نشدن مدار اصلی امکان وصل کلید جزء دوم وجود ندارد.

 

 

تابلو اندازه گیری مصرف مستقیم

جهت اندازه گیری مصرف مجتمع های مسکونی و آپارتمانها و مراکز خرید و … از 
اینگونه تابلوها استفاده می گردد .

 

 

تابلو اندازه گیری مصرف غیرمستقیم

جهت اندازه گیری انرژی بطور غیرمستقیم (با استفاده از ترانس جریان) از این تابلو استفاده
می شود .

تابلو خازن (اصلاح ضریب قدرت)

در کارخانجات و مراکزی که به دلیل نوع مصرف، ضریب قدرت یا COS نیاز به اصلاح دارد با نصب تابلو خازنی نسبت به اصلاح ضریب قدرت اقدام می شود.

 

 

تابلو هوشمند آب و برق

از این نوع تابلو ها برای اندازه گیری میزان مصرف آب بر اساس شبیه سازی و استفاده از برق
مصرفی به صورت هوشمند استفاده می گردد .

 تابلو تجمیعی

اینگونه تابلوها با امکان نصب در فضای آزاد طراحی و ساخته می شوند، با استفاده از این نوع تابلو شرکت های توزیع نیروی برق با نصب کنتور برای چندین انشعاب تک فاز یا سه فاز تجاری و صنعتی و بلافاصله بعداز ترانسفورماتور کاهنده می توانند ضمن تامین برق مورد نیاز مشترکین و کاهش تلفات از احتمال دستکاری کنتور و موارد مربوطه جلوگیری نمایند.

تابلو توزیع با ورودی برق شهری و برق ژنراتور (دستی) (Change over)

از این نوع تابلوها برای تغذیه بار از برق شهر و یا از برق ژنراتور استفاده می شود که تغییر منبع تغذیه بصورت بصورت دستی انجام می شود.


تابلوهای فشار متوسط

تابلو کمپکت

تابلوهایی با استفاده از تجهیزات کمپکت که موجب کاهش ابعاد تابلو می گردد و توان
توزیع و اندازه گیری میزان برق مصرفی در فشارمتوسط را دارد.

تابلو AI

دراین نوع تابلوها از سکسیونر هایی با عایق هوا استفاده می شود (Air Isolation) ولی بدلیل اینکه لازم است فواصل هوایی مطابق با این تجهیز رعایت گردد، ابعاد هر سلول تابلو 200*120*120 می باشد.

موارد مصرف اینگونه تابلوها پس از تغییر نسل کلیدهای سکسیونر و دژنکتور به نوع کامپکت، که به فضایی به مراتب کمتر نیاز دارد، خاص می باشد.

پست کامپکت پیش ساخته

از این نوع پست بعنوان جایگزین پست های ساختمانی استفاده می گردد که امکان نصب تابلو MV و تابلو فشارضعیف توزیع بطور فشرده و ترانسفورماتور ولتاژ را دارد و با امکان نصب در فضای باز بارعایت IP43 مهیا می گردد.


تابلوهای کنترل

تابلو P.L.C

معمولا از این نوع تابلو کنترل جهت مصارفی  که در کنترل، نیاز به الگوریتم خاص و پیچیده می باشد، استفاده می شود.

تابلو مدارفرمان

از اینگونه تابلوها برای راه اندازی و هدایت ماشین آلات و لوازم بر اساس منطق لاجیک
استفاده می گردد. بطور مثال برای هدایت دستگاه نوشابه پرکنی، راه اندازی موتورهای سنگین و …