تابلوهای فشار ضعیف

تابلوهای فشار ضعیف

 تابلو توزیع بارانی(OUT DOOR)

تابلوهای توزیع با قابلیت نصب در محیط باز با رعایت IP43 بنحوی که تاثیرات محیطی مانند بارش باران و طوفان و … خللی در عملکرد تابلو ایجاد نمیکند.

 

تابلو توزیع ایستاده(IN DOOR)

تابلوهای توزیع نیروی برق که در داخل ساختمان نصب می گردد و بر اساس آمپراژ خروجی بسته به نیاز طراحی می گردد.

 

 

تابلو قطع و وصل از راه دور دوجزیی

در قسمت بالادست تابلویی ساخته می شود که امکان دریافت سیگنال جهت قطع و وصل مدار مصرف را دارد و این سیگنال می تواند در بستر GSM ارسال گردد.

در قسمت پایین و جزء دوم این تابلوها تابلویی ساخته می شود که به مصرف کننده امکان قطع و وصل مدار را می دهد، نکته قابل توجه اینست که درصورت قطع مدار تابلوی بالادست، کلید تابلوی پایین دست قطع شده و تا وصل نشدن مدار اصلی امکان وصل کلید جزء دوم وجود ندارد.

 

 

تابلو اندازه گیری مصرف مستقیم

جهت اندازه گیری مصرف مجتمع های مسکونی و آپارتمانها و مراکز خرید و … از 
اینگونه تابلوها استفاده می گردد .

 

 

تابلو اندازه گیری مصرف غیرمستقیم

جهت اندازه گیری انرژی بطور غیرمستقیم (با استفاده از ترانس جریان) از این تابلو استفاده
می شود .

تابلو خازن (اصلاح ضریب قدرت)

در کارخانجات و مراکزی که به دلیل نوع مصرف، ضریب قدرت یا COS نیاز به اصلاح دارد با نصب تابلو خازنی نسبت به اصلاح ضریب قدرت اقدام می شود.

 

 

تابلو هوشمند آب و برق

از این نوع تابلو ها برای اندازه گیری میزان مصرف آب بر اساس شبیه سازی و استفاده از برق
مصرفی به صورت هوشمند استفاده می گردد .

 تابلو تجمیعی

اینگونه تابلوها با امکان نصب در فضای آزاد طراحی و ساخته می شوند، با استفاده از این نوع تابلو شرکت های توزیع نیروی برق با نصب کنتور برای چندین انشعاب تک فاز یا سه فاز تجاری و صنعتی و بلافاصله بعداز ترانسفورماتور کاهنده می توانند ضمن تامین برق مورد نیاز مشترکین و کاهش تلفات از احتمال دستکاری کنتور و موارد مربوطه جلوگیری نمایند.

تابلو توزیع با ورودی برق شهری و برق ژنراتور (دستی) (Change over)

از این نوع تابلوها برای تغذیه بار از برق شهر و یا از برق ژنراتور استفاده می شود که تغییر منبع تغذیه بصورت بصورت دستی انجام می شود.